Bestuur & Commissies

BESTUUR*

Voorzitter Walter Wuis*   voorzitter@hhw69.nl
06-55392888
Secretariaat Martine Edelaar   secretaris@hhw69.nl
Penningmeester /
Ledenadministratie
Jannes Zuidema*   penningmeester@hhw69.nl
Competitieleider Jolanda Pols*   competitieleider@hhw69.nl

COMMISSIES

JEUGD     jc@hhw69.nl
Organisatie interne toernooien Ilona & Margriet   jeugdtoernooienhhw69@gmail.com
Trainer Jeugd (zaterdag)
competitie+recreatie
Bill Boshoven    
Trainer Jeugd (donderdag)
competitie
Marcel van Beek    
PARA-BADMNTON      
Trainer en aanspreekpunt Mariette Burgering   parabadminton@hhw69.nl