Bestuur & Commissies

BESTUUR*
Voorzitter Walter Wuis* voorzitter@hhw69.nl
Secretariaat  Martine Edelaar secretaris@hhw69.nl
Penningmeester Jannes Zuidema* penningmeester@hhw69.nl
Competitieleider Jolanda Pols* competitieleider@hhw69.nl
Ledenadministratie Marcel van Galen* ledenadministratie@hhw69.nl
 COMMISSIES
JEUGD COMMISSIE jc@hhw69.nl
Voorzitter VACANT*
Technisch Lid Jordi Bongers
Technisch Lid Daniëlle Komen
Organisatie interne toernooien Ilona & Margriet jeugdtoernooienhhw69@gmail.com
Jeugdkamp VACANT
Trainer Jeugd (zaterdag) Bill Boshoven competitie+recreatie
Extra hulp Jeugd (zaterdag) Vacant competitie+recreatie
Trainer Jeugd (donderdag) Marcel van Beek competitie
Trainer Jeugd (donderdag) Aankomende jeugd competitie
PARA-BADMNTON
Trainer en aanspreekpunt Mariette Burgering g-badminton@hhw69.nl