Samenwerking VBH en HHW’69

Op 31 mei 2018 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de badmintonvereniging in Heerhugowaard (HHW’69 Badminton), en onze club (VBH) door de de voorzitters van beide clubs ondertekend.

De samenwerkingsovereenkomst is goedgekeurd door Badminton Nederland. Concreet betekent dit dat de senioren competitieteams van HHW’69 kunnen worden ingepast in die van VBH. De hoogste teams zullen op de donderdagavond gaan trainen in Heerhugowaard onder leiding van Marcel van Beek.

Verder gaan we nauw samenwerken op het gebied van jeugd en talentontwikkeling. Om dit goed gestalte te kunen geven, zoeken we gezamelijk naar een goede jeugdtrainer om ons hierbij te ondersteunen.

Door deze samenwerking hopen we als vereniging het wedstrijdbadminton in de regio een impuls te kunnen geven: denk hiebrij aan het versterken van de seniorenteams van VBH, het intensief aantrekken van nieuwe jeugd voor beide verenigingen en het ontwikkelen van onze talenten