AVG – aan de slag met privacy…

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Deze regels gelden ook voor sportverenigingen. Ook wij als badmintonvereniging hebben deze nieuwe wetgeving te maken.

Sportbonden en NOC*NSF hebben de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht om sportclubs te faciliteren en ondersteunen, om hen (nog beter) in staat te stellen om te voldoen aan wetten en regels rondom privacy.

Via verschillende artikelen zijn wij aan de hand van verschillende aspecten geïnformeerd over de AVG en wat je als sportclub zou kunnen en/of moeten doen om te voldoen aan de wetgeving. Het nieuwe bestuur is volop bezig met een stappenplan. Wordt vervolgd.